Werkwijze


Welke diensten bieden we aan?

Adviserend telefoon- of videogesprek

Voor preventieve adviezen:


 • de aanschaf van een nieuwe kat of hond
 • hoe de komst van je nieuwe kitten of pup voor te bereiden
 • hoe pak je een verhuizing het beste aan
 • enz.......


Tarief: 80€/uur


Inbegrepen:

 • gesprek ong 45 minuten

 • mondelinge preventieve tips & tricks

 • ter beschikking stellen van adviesfolder(s), indien van toepassing


Niet inbegrepen:

 • verslag en schriftelijke adviezen op maat

 • opvolging nadien

 • adviezen over bestaande gedragsproblemen


Maak hiervoor een telefonische afspraak of vul het contactformulier in.


Persoonlijke bespreking en advies op de praktijk:

Voor verdere Tips & Tricks:


Er wordt tijd genomen om samen met u een eerste licht te werpen op uw probleem en u te informeren over oplossingen.


Bij opstart van een gedragsconsultatie nadien, wordt het reeds betaalde bedrag in mindering gebracht.


Tarief: 80€/uur


Inbegrepen:

 • gesprek ong 60 minuten

 • mondeling uitwerken van een stappenplan om het probleem aan te pakken 

 • ter beschikking stellen van adviesfolder(s), indien van toepassing


Niet inbegrepen:

 • analyse van tekst of filmmateriaal vooraf
 • verslag en schriftelijke adviezen op maat

 • opvolging nadien

 • adviezen of trainingen over andere dieren


Maak hiervoor een telefonische afspraak of vul het contactformulier in.

Gedragsconsultatie:

Voor bestaande gedragsproblemen:


U krijgt vooraf een vragenlijst, die we nadien bij u thuis bespreken. We bekijken samen uw situatie en vinden de gepaste oplossing voor mens en dier. Nadien gaat u aan de slag met de adviezen en wordt u begeleid via telefoon of email.


Tarief: 295€/consultatie + 0,5€/km per gereden km


Inbegrepen:

 • analyse vragenlijst en filmmateriaal vooraf

 • gedragsconsultatie thuis (ong 2u of 2x 1u)

 • opmaken verslag en schriftelijke adviezen voor uzelf

 • opmaken verslag en communicatie met uw behandelende dierenarts

 • opvolging via email of telefoon gedurende 3 maanden, met een maximum van 6 contactmomenten 


Niet inbegrepen:

 • medische check-up bij uw behandelende dierenarts

 • opvolging > 3 maanden na de eerste consultatie of bij >6 contactmomenten

 • vervolgconsultaties (40€/30 min) die noodzakelijk zijn bij:

  • opstart van gedragsmedicatie

  • agressie problemen

  • ernstige angst of stress problemen

  • onvoldoende verbetering na 1 maand
 • problematiek met >3 katten
 • noodzakelijke begeleiding via trainingen 


Maak hiervoor een telefonische afspraak of vul het contactformulier in.

Training:


U leert hoe u vaardigheden aanleert aan uw hond via positieve trainingsmethoden. 

Deze sessies gaan door bij u thuis, op de praktijk of op verplaatsing.


! Voor honden met een vermoeden van onstabiel gedrag, wordt geopteerd voor een volledige analyse met eventueel een training nadien !


Tarief: 80€/uur + 0,5€/km per gereden km


Inbegrepen:

 • praktische training gedurende 60min
 • ter beschikking stellen van adviesfolder(s), indien van toepassing


Niet inbegrepen:

 • verslag en schriftelijke adviezen op maat

 • opvolging nadien

 • adviezen over gedragsproblemen (uitgezonderd bij training gekoppeld aan een gedragsconsultatie)


Maak hiervoor een telefonische afspraak of vul het contactformulier in.

Voordrachten en presentaties:

Info-avonden waarop een aspect van katten- of hondengedrag in de kijker wordt gezet zijn mogelijk.

Deze gaan door in het praktijkgebouw of op verplaatsing. Onderwerpen gaan over normaal gedrag tot echte gedragsproblemen.


Hiervoor neem je vrijblijvend telefonisch contact op.